Valstybės skola ir jos didinimo ribos

Valstybės skola yra susikaupusi vyriausybės įsipareigojimų suma. Valstybės skola yra lyginama su BVP,nustatomas jos lyginamasis svoris BVP. Ji yra skaičiuojama kaip pivataus sektoriaus subjektams parduotų vyriausybės vertybinių popierių suma. Valstybė skolinasi šalies viduje ir užsienyje, todėl išskiriama vidaus ir užsienio skola.

Valstybės skolos mažinimo keliai:

  • didinti BVP augimo tempus (išaugs valstybės mokestinės pajamos);
  • planuoti subalansuotą biufžetą (mažinti išlaidas, didinti mokesčius).

Skolos didinimo ribos

Deficitas = Bt-Bt-1=i Bt-1 +Gt-Tt, kur Bt- valstybės skola metų pabaigoje; Bt-1 – valstybės skola metų pradžioje; Gt- vyriausybės pirkimai; Tt- mokesčių ir transferų skirtumas

Valstybės skolos pokytis :

Bt- Bt-1= i Bt-1 + (Gt-Tt)

Valstybės įsiskolinimas metų pabaigoje:

Bt=(1+i)Bt-1 + (Gt-Tt)

Realus valstybės įsiskolinimas:

Bt/Pt=(1+r)Bt-1/Pt-1 + (Gt-Tt)/Pt

Comments are closed.